Стоян Каранлъков e назначен за член на управителния съвет на Vivacom