Стотици професионалисти от креативните индустрии събра първата международно конференция CreaTech Summit SEE