Столична община с достойна номинация за благоустройство