Стоките от първа необходимост е време да имат деференцирана ставка по ДДС, за да бъде хлябът достъпен до всеки български потребител