Стефан Николов представи тенденциите и ключовите фактори за успех при внедряване на бизнес софтуерни решения