Стефан Николов представи темата „Предизвикателството ERP“ пред студенти по бизнес софтуер