Стефан Димитров е новият партньор в Unique Estates