Стартира рехабилитация на мониторингови пунктове по проект „Подобряване мониторинга на химичното състояние на подземните води“