Стартира пилотно обучение на тема „Въвеждане на организационни иновации чрез коучинг подход“