Стартира нова ера за ядрената енергетика в САЩ с пускането в търговска експлоатация на първия реактор с технология AP1000® в АЕЦ „Vogtle“