Стартъпите от Централна и Източна Европа стимулират дигиталната трансформация и развиват местните икономики