Стартъпи от Югоизточна Европа избират IBM Cloud, за да стимулират иновациите в бизнеса си