Стара Загора е сред най-развитите икономически зони в Югоизточна Европа