Становище на БТПП по предложенията за изменение на Закона на гарантираните вземания на служители при несъстоятелност на работодателя