Становище на БТПП относно проекта за Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020