Становище на БТПП относно използването на Европейската синя карта от бизнеса в България