Становище на БТПП относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел