Срокът за кандидатстване за научните награди „За жените в науката" се удължава с 30 дни