Среща с ръководството на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия