Среща с представители на Търговската палата на Тамбовска област, Руска Федерация