Среща с председателя на Комисията за защита на конкуренцията