Среща с председателя на Европейския икономически и социален комитет Анри Малос