Среща с новия представител на България в Световната търговска организация