Среща с директора на Института по механика към БАН