Среща на тема "Нови регулации на китайския пазар в областта на селското стопанство. Електронна търговия във формат 16+1"