Среща на Съвета на председателите на БТПП и РТПП в Ямбол