Среща между представители на GS1 България и GS1 Австрия