Средата на електронната търговия се развива все по-динамично