Средата може да ни помогне много бързо да се развием