Справедливостта и равенството между половете на работното място намаляват. Изкуственият интелект може да помогне.