Според компаниите в България недостигът на ИТ умения е най-голямата заплаха за техния бизнес