„Спиди“ АД въвежда специален пад за дигитални подписи