Специален „месец на жилищното кредитиране“ в Пощенска банка през октомври