Социалните партньори декларираха готовност за възстановяване дейността на НСТС