Социалната кампания РАБОТИ БЕЗОПАСНО, БЪДИ ЗДРАВ бе отличена с приз ПРЕДПИРЕМАЧЕСТВО С КАУЗА