Софтуерна компания представя иновативен партньорски модел на форума „Силни региони за силна икономика“