Софтуерна компания подпомага ИТ образованието в средните училища