Софтуер Груп подписа договор с Европейската инвестиционна банка за 18 млн. евро инвестиционен заем