Софтуер Груп избра Варна за откриването на втория си български офис