София Дизел Център със щанд на ежегодния “Междунаоден технически панаир” гр.Пловдив