София Дизел Център– изложител на “Международен технически панаир Пловдив”