Следващият Международен младежки ядрен конгрес ще се проведе в Русия през 2022 година