След глобалния спад на цените на металите, най-висок е рискът за строителството и автомобилостроенето