След Разград срещите с бизнеса продължиха и във Варна