Системата на ПОО бе предмет на дискусия по време на информационен ден по проект InSMEApp в БТПП