Синият е най-предпочитаният цвят в модните столици Милано и Лондон