Силвия Кабаиванова представи България на Европейската клъстерна конференция 2020