Силно присъствие на български вина от местни сортове на ВИНАРИЯ 2019