Сигурността на данните и облачно-базираните решения са приоритет сред ИТ инвестициите в Европа