Сигнал за 7 незаконни пунктове в 5 общини, внасят до контролните органи, двете браншови организации на рециклиращата индустрия